Klik for stort billede
 
 
Rød-stjerne: Øster-Syv Afd.-VDV3
Øster-Syv afdelinmgen er den senest til-
komne vandproduktion,Den er først fær-
diggjort i sommeren 2007
 
Blå-stjerne: Gl.Viby Afd.-VDV 2
Gl. Viby Afdelingen var den var den anden produktion, der blev koblet til ledningsnettet og som stod færdig i 1996- og i sin nuværendeform i 2003
 
Viby Dals Afdelingen er den ældste vand-produktion i VDV og derfra ledningsnettet
har udbredt sig.
 
Grønstjerne: Hønske-Valore Afd-VDV4
Hønske-valore Afdelingen var den tredie produktion, der blev koblet til lednings -nettet,sammenpoblingen skete i 1998 og stod i sin nuværende form færdig i 2005
 
Webbureauet Krogstrup & Hede info@vdv-vand.dk